REGULAMENT OFICIAL AL PROMOTIEI

“Black Friday”

 1. ORGANIZATORUL PROMOTIEI
  • Organizatorul promotiei este SC BJORN SRL, cu sediul in Cluj-Napoca, str. Alverna nr. 42, jud. Cluj, inregistrata la Registrul Comertului Cluj cu nr. J12/5283/2021, cod de identificare fiscala 25273057, reprezentata prin Mihai Maerean, Administrator, denumit in continuare Organizatorul.
  • Regulamentul oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania.

 

 1. OBIECTUL REGULAMENTULUI

Clientii BJORN HEIZUNG, prin intermediul platformei online www.bjorn.ro beneficiaza de discount 35%, aplicat la valoarea la pret de lista a placilor (de capat, de camp, de nivel, de distribuitor) la comenzile plasate si confirmate pe perioada promotiei. Pentru a putea participa la promotie, clientii sunt obligati sa respecte prevederile prezentului regulament.

 1. DURATA. LOCUL DESFASURARII

Campania promotionala are denumirea “ Black Friday”.

Campania se desfasoara in perioada 10.11.2023 -30.11.2023, on-line, pe www.bjorn.ro. Durata campaniei poate fi prelungita, pe baza deciziei organizatorului.

Organizatorul isi rezerva dreptul sa opreasca, sa retraga sau sa modifice in orice fel prezentul regulament, in orice moment si din orice motiv, fara obligativitatea unei notificari de orice gen catre fosti, actuali sau viitori participanti.

 

 1. PARTICIPANTI:

4.1. La promotie poate participa orice persoana fizica, cu varsta peste 18 ani,  respectiv orice persoana juridica, care achizitioneaza si achita sistemul de incalzire prin pardoseala Bjorn Heizung comercializat pe site-ul https://bjorn.ro.

4.2. Nu pot participa la promotie: persoane fizice – angajatii Bjorn S.R.L., rudele de gradul I ale acestora, angajatii firmelor colaboratoare.

 

 

 1. MECANISMUL CAMPANIEI:

 

Participanții la acesta promoție pot achiziționa sistemul de incalzire in pardoseala Bjorn Heizung, beneficiind de discount 35% la valoarea la pret de lista a placilor comandate, organizatorul neasumându-și nicio responsabilitate rezultată din încălcarea prezentelor clauze.

Clientul nu poate opta pentru primirea contravalorii discountului-ului în bani sau a altor obiecte și nici nu poate solicita modificări ale caracteristicilor/ valorii acestuia.

Discountul nu se cumulează cu eventuale alte promoții sau facilități.

Participarea la această campanie include cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament. Prin participarea la Promoție se consideră acceptarea automată a intrării în baza de date de clienți ai Organizatorului.

Regulamentul este disponibil în format electronic pe website www.bjorn.ro/promotii și pe poate fi solicitat prin email la adresa office@bjorn.ro.

 1. PRODUSE PARTICIPANTE LA CAMPANIE

Obiectul campaniei il reprezintă sistemul de incalzire in pardoseala Bjorn Heizung, compus din placi, teava, racorduri, distribuitor, în limita stocului disponibil.   

Promotia se va desfășura in conformitate cu prevederile din prezentului regulament („Regulamentul”).

Regulamentul a fost redactat in conformitate cu prevederile legale in vigoare, inclusiv OG 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piață, republicata. Regulamentul este obligatoriu pentru toți participanții.

Returul pentru marfa comandata in cadrul promotiei se va realiza in conformitate cu politica generala de livrare a companiei, prezentata pe site.

 1. PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL:

7.1. Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul se obliga sa respecte prevederile legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal, respectiv ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 27.04.2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (,,GDPR’’) aplicabil incepand cu 25.05.2018.

7.2. Organizatorul actioneaza in calitate de operator conform GDPR in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor care se inscriu in Campanie.

7.3. Prelucrarea datelor cu caracter personal colectate si utilizate in contextul organizarii si desfasurarii Campaniei vor fi guvernate de regulile descrise in acest Regulament.

 

Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt prelucrate in urmatoarele scopuri (temeiul juridic specific al prelucrarii a fost adaugat intre paranteze atunci cand se detaliaza scopul prelucrarii datelor cu caracter personal) in temeiul consimtamantului obtinut in conformitate cu art. 6 (1) (a) din GDPR sau a intereselor legitime in conformitate cu art. 6 (1) (f) din GDPR:

 1. organizarea si desfasurarea Campaniei, acordarea triplului diferentei de pret la produsele participante sub forma de transfer bancar;
 2. utilizarea datelor cu caracter personal ale cumparatorului in scopuri promotionale si publicitare in legatura cu ofertele actuale in cadrul campaniei (consimtamantul personelor vizate);
 3. transmiterea de comunicari comerciale in scop de marketing, cum ar fi: oferte cu privire la produsele Organizatorului, invitatii de a participa la concursuri, loterii publicitare, chestionare sau sondaje si alte comunicari similare (consimtamantul personelor vizate);
 4. prelucrari automate, inclusiv profilare (consimtamantul personelor vizate);
 5. plata impozitelor si a contributiilor relevante si raportarea catre autoritatile publice competente (obligatia legala a Organizatorului);
 6. in vederea incheierii si executarii unui contract pe care persoana vizata l-a incheiat cu Bjorn in scopul participarii la Campanie, solutionarea reclamatiilor si a solicitarilor din partea clientilor, inclusiv aspectele legate de comenzi, precum livrare, facturare, retur produse, solutionarea potentialelor litigii inaintate instantelor, recuperarea creantelor;
 7. solutionarea oricaror plangeri in legatura cu organizarea si desfasurarea Campaniei si acordarea triplului diferentei de pret;
 8. punerea in aplicare a prevederilor Regulamentului pentru aparare in instanta si/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor incalcari, realizarea diverselor raportari, analize si studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate si succesul acestora (interesul legitim al Organizatorului sau al Partenerului);
 9. Activitati de arhivare, daca sunt cerute de legislatie (obligatia legala a Organizatorului). In cazul in care consimtamantul persoanelor vizate constituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-si retrage acest consimtamant in orice moment. In cazul in care beneficiarii 2xDiferenta (persoanele vizate) isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal in scopuri promotionale si publicitare, Organizatorul va inceta respectiva prelucrare fara a afecta insa alte operatiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac in baza altor temeiuri juridice. Participantii care refuza sa comunice sau isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru participarea in Campanie, nu vor fi eligibili sa participe la aceasta campanie.

 

Sursa si destinatarii datelor cu caracter personal

Organizatorul poate dezvalui datele cu caracter personal catre:

 • Partenerii sai, actionand fie ca operatori, fie ca persoane imputernicite, notarilor publici/ avocatilor desemnati sa acorde asistenta pentru organizarea si desfasurarea Campaniei;
 • Furnizori ai serviciilor aferente activitatilor de marketing (agentii de marketing, societati de furnizare a serviciilor de e-mail marketing);
 • Furnizori de servicii de curierat, telefonie mobila;
 • Furnizorii produselor participante la Campanie;
 • Autoritati publice sau alte categorii de destinatari, daca dezvaluirea are la baza un temei juridic adecvat (cum ar fi o obligatie legala, consimtamantul sau interesul legitim).

 

 

Durata de pastrare a datelor

Datele cu caracter personal se pastreaza cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.

Spre exemplu, datele cu caracter personal colectate pentru scopul Campaniei vor fi stocate pe durata acesteia plus o perioada suplimentara de minim 3 ani (cat este termenul de prescriptie pentru actiunile in justitie). Cu privire la datele cumparatorilor pentru care avem diverse obligatii de raportare si plata a taxelor si impozitelor, acestea vor fi pastrate pentru intreaga perioada de arhivare conform regulilor financiar-contabile.

 

Drepturile participantilor la Campanie in calitate de persoane vizate:

Conform legii, persoanele vizate beneficiaza de o serie de drepturi:

 1. Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obtine de la Operator confirmarea ca prelucreaza datele lor cu caracter personal, precum si informatii privind specificul prelucrarii cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt pastrate, existenta dreptului de rectificare, stergere sau restrictionare a prelucrarii. Acest drept le permite sa obtina gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum si contracost orice copii suplimentare;
 2. Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datelor lor cu caracter personal incorecte ori, dupa caz, completarea datelor care sunt incomplete.

 

 1. Dreptul la stergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita stergerea datelor lor cu caracter personal atunci cand:
 • Acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate;
 • Si-au retras consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal si Operatorul nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale;
 • Datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;
 • Datele cu caracter personal trebuie sterse conform legislatiei relevante;
 • In cazul in care contesta corectitudinea datelor cu caracter personal, pe o perioada care ii permite Operatorului sa verifice exactitatea acestor date;
 • In cazul in care prelucrarea este ilegala, iar persoanele vizate se opun stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;
 • In cazul in care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoanele vizate le solicita pentru o actiune in instanta;
 • In cazul in care persoanele vizate s-au opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale Operatorului prevaleaza asupra drepturilor lor in calitate de persoana vizata.
 1. Retragerea consimtamantului si dreptul de opozitie: persoanele vizate au dreptul de a-si retrage oricand consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe baza de consimtamant. De asemenea, se pot opune oricand prelucrarilor pentru scopul de marketing, inclusiv profilarilor efectuate in acest scop, precum si prelucrarilor bazate pe interesul legitim al Operatorului, din motive care tin de situatia lor specifica.
 2. Restrictionare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor in urmatoarele situatii:
 • In cazul in care contesta corectitudinea datelor cu caracter personal, pe o perioada care ii permite Operatorului sa verifice exactitatea acestor date;
 • In cazul in care prelucrarea este ilegala, iar persoanele vizate se opun stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;
 • In cazul in care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoanele vizate le solicita pentru o actiune in instanta;
 • In cazul in care persoanele vizate s-au opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale Operatorilui prevaleaza asupra drepturilor lor in calitate de persoana vizata.
 1. Dreptul la portabilitate: in masura in care se prelucreaza datele cu caracter personal prin mijloace automatizate, persoanele vizate au dreptul sa solicite Operatorului furnizarea datelor cu caracter personal intr-o forma structurata, utilizata frecvent si care poate fi citita in mod automatizat. Daca persoanele vizate solicita acest lucru, Operatorul poate sa transmita datele lor cu caracter personal unei alte entitati, daca este posibil din punct de vedere tehnic.

Pentru exercitarea drepturilor mentionate la punctele a)-f) persoanele vizate pot contacta Operatorul utilizand urmatoarele date de contact: In atentia: Responsabilului cu Protectia Datelor (DPO) office@bjorn.ro.

Inainte de a da curs oricarei astfel de cereri, ne rezervam dreptul de a va verifica identitatea, pentru a ne asigura ca solicitarea provine chiar din partea persoanei vizate.

 1. Dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere si cerere in justitie: persoanele vizate au dreptul de a depune plangere la autoritatea de supraveghere a prelucrarii datelor in cazul in care considera ca le-au fost incalcate drepturile: Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal; Adresa: Bulevardul General Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, Bucuresti; e-mail anspdcp@dataprotection.ro .
 2. De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a se adresa in justitie.

 

 1. LITIGII:

7.1. In cazul unor eventuale litigii aparute intre Organizator si participanti acestea vor fi mai intâi solutionate pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil, vor fi inaintate spre rezolvare instantelor judecatoresti competente.

 

 1. DISPOZITII FINALE:

9.1. Prezentul Regulament al Campaniei intra in vigoare incepand cu data de 10.11.2023.

9.2 Modificarile prezentului Regulament se vor face prin act aditional care intra in vigoare la data publicarii, mentionata in cuprinsul actului aditional.

 

SC BJORN SRL