Regulament campanie de 3 x diferenta

1. ORGANIZATORUL PROMOTIEI

Organizatorul promotiei este SC BJORN SRL, cu sediul in Cluj-Napoca, str. Alverna nr. 42, jud. Cluj, inregistrata la Registrul Comertului Cluj cu nr. J12/5283/2021, cod de identificare fiscala 25273057, reprezentata prin Mihai Maerean, Administrator, denumit in continuare Organizatorul.
Regulamentul oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania.

 

2. OBIECTUL REGULAMENTULUI

Clientii BJORN HEIZUNG , prin intermediul platformei online www.bjorn.ro beneficiaza de clauza pretul slim, care le confera avantajul de a obtine cel mai bun pret practicat de companii situate in Romania, cu acelasi obiect de activitate, la acelasi produs (sistem de incalzire prin pardoseala Bjorn Heizung), in aceleasi conditii de comercializare sau practicat de platformele de vânzare online ale magazinelor cu acelasi obiect de activitate. Pentru a putea participa la promotie, clientii sunt obligati sa respecte prevederile prezentului regulament.

3. TERMENI:

3.1. Clauza pretul slim – prevedere contractuala care permite clientului Bjorn sa obtina de la acesta, produse, in conditii mai avantajoase fata de cele prevazute initial, similare celor oferite de terte entitati comerciale. Pretul se refera la pretul sistemului Bjrn Heizung, pentru aceeasi suprafata in metri patrati, sistem compus din cantitati identice de placi, teava, accesorii (racorduri si distribuitor). La comparatia de pret nu se calculeaza costurile de transport.
3.2. Obiectul promotiei – rambursarea 3X diferentei dintre pretul platit pentru produsul sistem de incalzire prin pardoseala Bjorn Heizung achizitionat de pe www.bjorn.ro si pretul mai mic practicat in magazinele (offline sau online) cu acelasi obiect de activitate, conform art.3.4., pentru acelasi produs si in aceleasi conditii de comercializare si garantie.
3.3. Client eligibil – clientul este eligibil pentru rambursarea 3X diferentei de pret daca a achizitionat si platit produsul sistem de incalzire prin pardosela Bjorn Heizung de pe site-ul www.bjorn.ro, cu tranzactii autentificate. Autentificarea clientilor se face prin interogarea bazei de date Bjorn.

3.4. Magazine cu acelasi obiect de activitate – magazinele din Romania care comercializeaza sisteme de incalzire prin pardoseala, cu sediul social in Romania, care nu se afla in procedura generala de insolventa sau in faliment.
3.5. Platforme de vânzare online cu acelasi obiect de activitate – site-ul unui magazin sau retea de magazine care comercializeaza sisteme de incalzire prin pardoseala, cu sediul social in Romania, care nu se afla in procedura generala de insolventa sau in faliment.
3.6. Acelasi produs – produs identic cu cel achizitionat de pe www.bjorn.ro – sistem complet de incalzire prin pardoseala Bjorn Heizung, pentru aceeasi suprafata, compus din cantitati identice de placi, teava, accesorii (racorduri si distribuitor), acelasi brand, acelasi model, avand specificatii identice.
3.7. Aceleasi conditii de comercializare – produsul trebuie sa poata fi achizitionat la un pret mai mic in aceleasi conditii de comercializare in care a fost achizitionat de pe www.bjorn.ro. Compararea se va face intre pretul de vanzare din ziua achizitiei, fara taxa de livrare, practicat pe https://bjorn.ro, si pretul de vânzare, fara taxa de livrare, oferit de catre un alt magazin cu acelasi obiect de activitate, sau de catre site-ul unui magazin care comercializeaza acelasi tip de produse. Mentionam ca produsul al carui pret este mai mic in magazinul concurent trebuie sa poata fi achizitionat in aceleasi conditii de garantie si servicii.
3.8. Cererea de rambursare Bjorn – cererea care se solicita prin email pe office@bjorn.ro, se completeaza de catre client si in baza careia, dupa validarea facuta pe https://bjorn.ro, se ramburseaza triplu diferentei de pret.
Triplu diferentei de pret poate fi acordat prin rambursare in contul din care s-a facut initial plata produsului pentru care se cere triplu diferentei de pret.
Cererea se va completa cu urmatoarele informatii: numarul si data emiterii facturii, data achizitiei, denumire produs, pret produs, URL-ul site-ul unde s-a gasit pretul mai mic.
Acest serviciu are in vedere pretul de vanzare al produselor si nu valoarea ratei lunare (in cazul achizitiei in sistem de plata in rate).
In cazul in care Clientul face ulterior retur la produsul pentru care a primit 2xDiferenta, suma de restituit clientului in urma returului produsului va fi cea rezultata in urma scaderii valorii rambursarii 2xDiferenta deja efectuate din contravaloarea produsului achizitionat.
3.9. Beneficiile acordate cumparatorilor, aferente altor campanii promotionale, nu se cumuleaza cu beneficiul acordarii triplului diferentei de pret.
3.10. Termenul de rambursare pentru triplu diferentei este de 10 zile lucratoare de la validarea cererii de catre Bjorn.

 

4. DENUMIRE. DURATA. LOCUL DESFASURARII

Campania promotionala are denumirea “ Rambursam 3X diferenta de pret”.

Campania se desfasoara pe termen nelimitat, incepand cu data 15.06.2022, on-line, pe www.bjorn.ro.
Organizatorul isi rezerva dreptul sa opreasca, sa retraga sau sa modifice in orice fel prezentul regulament, in orice moment si din orice motiv, fara obligativitatea unei notificari de orice gen catre fosti, actuali sau viitori participanti.

 

5. PARTICIPANTI:

5.1. La promotie poate participa orice persoana fizica domiciliata sau rezidenta in Romania, cu varsta peste 18 ani, respectiv orice persoana juridica cu sediul in Romania, care a achizitionat si achitat sistemul de incalzire prin pardoseala Bjorn Heizung comercializat pe site-ul https://bjorn.ro.
5.2. Nu pot participa la promotie: persoane fizice – angajatii Bjorn S.R.L., rudele de gradul I ale acestora, angajatii firmelor colaboratoare.

 

6. CONDITII DE VALIDITATE:

6.1 Pentru ca un client Bjorn sa poata beneficia de aceasta promotie, trebuie sa intruneasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) Clientul sa fi achizitionat sistemul de incalzire prin pardoseala Bjorn Heizung comercializat pe site-ul https://bjorn.ro, achizitia fiind confirmata prin factura care atesta achizitia de pe site-ul https://bjorn.ro si ordinele de plata prin care s-a efectuat plata integrala.
b) Clientul sa gaseasca spre comercializare acelasi produs – sistem complet de incalzire prin pardoseala Bjorn Heizung, acelasi brand, pentru aceeasi suprafata, avand specificatii identice, intr-unul dintre magazinele sau site-urile care indeplinesc conditiile de la art.3.4. si 3.5. din prezentul regulament, insa la un pret mai mic decat cel practicat pe https://bjorn.ro.
6.2. Clientul va trimite in scris in maximum 7 zile calendaristice de la data achizitiei specificata pe bonul fiscal/factura, ca reply la mail-ul de inregistrare a cererii de rambursare, dovada ca pretul mai mic a fost mentinut la un alt vanzator pentru o perioada de 24 de ore; in acest sens, se va trimite un mail initial cu dovada pretului mai mic si un mail secundar, dupa o perioada de min.24 de ore din care sa reiasa ca produsul respectiv a avut un pret mai mic in acest interval de timp.
6.3. Pentru rambursarea online, produsul achizitionat de pe site-ul https://bjorn.ro trebuie sa fie disponibil in stocul concurentului pe toata durata de referinta, respectiv 24 de ore calculate de la data completarii cererii de rambursare. Prin „disponibilitate in stocul concurentului” se intelege ca: produsul trebuie sa se afle in: stocul fizic, depozitul destinat livrarilor din on-line al celuilalt vanzator sau la raftul magazinului care l-a pus in vanzare, pentru 24 de ore calculate de la data completarii cererii de rambursare.

Nu se considera a fi in stoc produsele care:
– sunt afisate spre vanzare intr-o campanie de rezervare produs sau precomanda;
– se afla intr-o comanda plasata furnizorului, de catre magazinul concurent, comanda ce urmeaza a fi livrata la o data ulterioara momentului completarii cererii de rambursare;
– sunt disponibile doar in stocul furnizorului de produse al magazinului concurent.
6.4. Pretul mai mic trebuie sa fie acelasi in magazinul concurent (fizic sau online), prin aceasta intelegandu-se o suma fixa exprimata in lei, aceeasi unitate monetara, aceleasi subunitati/zecimale, pentru minimum 24 de ore, de la momentul completarii cererii de rambursare.
6.5. Clientul sa nu fi returnat sau sa nu fi plasat cerere de retur pentru produsul achizitionat de pe www.bjorn.ro.
6.6. Clientul poate efectua maxim 1 comanda pe zi, pe acelasi cod de produs, din acelasi cont de utilizator.

 

7. MECANISMUL CAMPANIEI:

7.1. Odata cu validarea cererii de rambursare si rambursarea in contul din care s-a facut plata a triplului diferentei de pret, Bjorn ajusteaza pretul de vanzare, daca se constata un pret mai mic practicat de un concurent al sau la acelasi produs; prin acest mecanism garanteaza cel mai mic pret din piata. Daca in termen de maxim 7 zile calendaristice de la achizitionarea produsului, clientul constata ca acelasi produs poate fi achizitionat la un pret mai mic intr-unul dintre magazinele sau platformele de comert online mentionate la art.3.4 si 3.5 din prezentul regulament, Bjorn se angajeaza sa ramburseze triplul diferentei de pret clientului. In cazul in care clientul depaseste termenul de 7 zile calendaristice si nu completeaza cererea de rambursare, pierde dreptul de a mai primi rambursarea triplului diferentei de pret.

7.2. Pentru achizitiile de pe https://bjorn.ro triplul diferentei de pret se ramburseaza sub forma contravalorii returnate in contul din care s-a facut plata de catre client.
7.3. Pentru a beneficia de restituirea triplului diferentei de pret, clientul este obligat sa completeze toate informatiile cuprinse in cererea de rambursare, sub sanctiunea pierderii dreptului la restituirea triplului diferentei de pret.
7.4. Pentru a beneficia de restituirea triplului diferentei de pret, clientul va solicita prin email pe office@bjorn.ro transmiterea formularului de cerere de rambursare, o va completa cu datele necesare si o va remite pe office@bjorn.ro in termen de 7 zile calendaristice de la achizitie.

7.5. Bjorn isi rezerva dreptul de a verifica informatiile din cererea de rambursare, datele privind existenta pretului mai mic la magazinul/site-ul indicat de catre client si indeplinirea conditiilor impuse pentru rambursarea triplului diferentei de pret.
7.6. Compararea pretului va fi facuta intre pretul din ziua achizitiei produsului, fara taxa de livrare, de pe https://bjorn.ro, dupa aplicarea oricaror forme de reducere – discount, voucher, cupon, etc., fara a tine cont de pretul serviciilor de extra-garantie si asigurare asociate si pretul de vânzare sau de taxa de livrare, oferit de catre magazinele sau platformele de comert online mentionate la art.3.4 si 3.5 din prezentul regulament.
7.7. Clientului ii va fi comunicat in scris pe adresa de e-mail de pe care a solicitat cererea de rambursare, in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data completarii cererii de rambursare, rezultatul verificarii. In situatia in care Organizatorul solicita clientului informatii suplimentare, termenul de raspuns se prelungeste cu 3 zile lucratoare, timp in care clientul va pune la dispozitie documentele solicitate. In absenta unui raspuns din partea clientului, in acest interval de 3 zile lucratoare, cererea va fi respinsa automat.
7.8. Daca se intrunesc conditiile de rambursare si cererea este valida, clientul va primi, conform art.7.2. triplul diferentei de pret prin returnarea sumei cuvenite in contul din care s-a facut initial plata produsului.
7.9. Daca clientul doreste sa returneze produsul care a facut obiectul rambursarii triplului diferentei in conditiile prezentului Regulament, se va scadea din contravaloarea produsului cuantumul rambursarii deja efectuate, acestuia fiindu-i restituita diferenta ramasa.
7.10. Daca nu sunt intrunite conditiile de rambursare, clientul va primi in scris motivarea refuzului cererii de rambursare. Orice contestare a acestui raspuns poate fi facuta online, prin e-mail, pe adresa office@bjorn.ro.

 

8. PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL:

1. Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul se obliga sa respecte prevederile legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal, respectiv ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 27.04.2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (,,GDPR’’) aplicabil incepand cu 25.05.2018.
2. Organizatorul actioneaza in calitate de operator conform GDPR in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor care se inscriu in Campanie.
3. Prelucrarea datelor cu caracter personal colectate si utilizate in contextul organizarii si desfasurarii Campaniei vor fi guvernate de regulile descrise in acest Regulament.

Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal sunt prelucrate in urmatoarele scopuri (temeiul juridic specific al prelucrarii a fost adaugat intre paranteze atunci cand se detaliaza scopul prelucrarii datelor cu caracter personal) in temeiul consimtamantului obtinut in conformitate cu art. 6 (1) (a) din GDPR sau a intereselor legitime in conformitate cu art. 6 (1) (f) din GDPR:
1. organizarea si desfasurarea Campaniei, acordarea triplului diferentei de pret la produsele participante sub forma de transfer bancar;
2. utilizarea datelor cu caracter personal ale cumparatorului in scopuri promotionale si publicitare in legatura cu ofertele actuale in cadrul campaniei (consimtamantul personelor vizate);
3. transmiterea de comunicari comerciale in scop de marketing, cum ar fi: oferte cu privire la produsele Organizatorului, invitatii de a participa la concursuri, loterii publicitare, chestionare sau sondaje si alte comunicari similare (consimtamantul personelor vizate);
4. prelucrari automate, inclusiv profilare (consimtamantul personelor vizate);
5. plata impozitelor si a contributiilor relevante si raportarea catre autoritatile publice competente (obligatia legala a Organizatorului);
6. in vederea incheierii si executarii unui contract pe care persoana vizata l-a incheiat cu Bjorn in scopul participarii la Campanie, solutionarea reclamatiilor si a solicitarilor din partea clientilor, inclusiv aspectele legate de comenzi, precum livrare, facturare, retur produse, solutionarea potentialelor litigii inaintate instantelor, recuperarea creantelor;
7. solutionarea oricaror plangeri in legatura cu organizarea si desfasurarea Campaniei si acordarea triplului diferentei de pret;
8. punerea in aplicare a prevederilor Regulamentului pentru aparare in instanta si/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor incalcari, realizarea diverselor raportari, analize si studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate si succesul acestora (interesul legitim al Organizatorului sau al Partenerului);
9. Activitati de arhivare, daca sunt cerute de legislatie (obligatia legala a Organizatorului). In cazul in care consimtamantul persoanelor vizate constituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-si retrage acest consimtamant in orice moment. In cazul in care beneficiarii 2xDiferenta (persoanele vizate) isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal in scopuri promotionale si publicitare, Organizatorul va inceta respectiva prelucrare fara a afecta insa alte operatiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac in baza altor temeiuri juridice. Participantii care refuza sa comunice sau isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru participarea in Campanie, nu vor fi eligibili sa participe la aceasta campanie.

Sursa si destinatarii datelor cu caracter personal
Organizatorul poate dezvalui datele cu caracter personal catre:
• Partenerii sai, actionand fie ca operatori, fie ca persoane imputernicite, notarilor publici/ avocatilor desemnati sa acorde asistenta pentru organizarea si desfasurarea Campaniei;
• Furnizori ai serviciilor aferente activitatilor de marketing (agentii de marketing, societati de furnizare a serviciilor de e-mail marketing);
• Furnizori de servicii de curierat, telefonie mobila;
• Furnizorii produselor participante la Campanie;
• Autoritati publice sau alte categorii de destinatari, daca dezvaluirea are la baza un temei juridic adecvat (cum ar fi o obligatie legala, consimtamantul sau interesul legitim).

Durata de pastrare a datelor
Datele cu caracter personal se pastreaza cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.
Spre exemplu, datele cu caracter personal colectate pentru scopul Campaniei vor fi stocate pe durata acesteia plus o perioada suplimentara de minim 3 ani (cat este termenul de prescriptie pentru actiunile in justitie). Cu privire la datele cumparatorilor pentru care avem diverse obligatii de raportare si plata a taxelor si impozitelor, acestea vor fi pastrate pentru intreaga perioada de arhivare conform regulilor financiar-contabile.

Drepturile participantilor la Campanie in calitate de persoane vizate:
Conform legii, persoanele vizate beneficiaza de o serie de drepturi:
a. Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obtine de la Operator confirmarea ca prelucreaza datele lor cu caracter personal, precum si informatii privind specificul prelucrarii cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt pastrate, existenta dreptului de rectificare, stergere sau restrictionare a prelucrarii. Acest drept le permite sa obtina gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum si contracost orice copii suplimentare;
b. Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datelor lor cu caracter personal incorecte ori, dupa caz, completarea datelor care sunt incomplete.

c. Dreptul la stergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita stergerea datelor lor cu caracter personal atunci cand:
• Acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate;
• Si-au retras consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal si Operatorul nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale;
• Datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;
• Datele cu caracter personal trebuie sterse conform legislatiei relevante;
• In cazul in care contesta corectitudinea datelor cu caracter personal, pe o perioada care ii permite Operatorului sa verifice exactitatea acestor date;
• In cazul in care prelucrarea este ilegala, iar persoanele vizate se opun stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;
• In cazul in care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoanele vizate le solicita pentru o actiune in instanta;
• In cazul in care persoanele vizate s-au opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale Operatorului prevaleaza asupra drepturilor lor in calitate de persoana vizata.
d. Retragerea consimtamantului si dreptul de opozitie: persoanele vizate au dreptul de a-si retrage oricand consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe baza de consimtamant. De asemenea, se pot opune oricand prelucrarilor pentru scopul de marketing, inclusiv profilarilor efectuate in acest scop, precum si prelucrarilor bazate pe interesul legitim al Operatorului, din motive care tin de situatia lor specifica.
e. Restrictionare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor in urmatoarele situatii:
• In cazul in care contesta corectitudinea datelor cu caracter personal, pe o perioada care ii permite Operatorului sa verifice exactitatea acestor date;
• In cazul in care prelucrarea este ilegala, iar persoanele vizate se opun stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;
• In cazul in care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoanele vizate le solicita pentru o actiune in instanta;
• In cazul in care persoanele vizate s-au opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale Operatorilui prevaleaza asupra drepturilor lor in calitate de persoana vizata.
f. Dreptul la portabilitate: in masura in care se prelucreaza datele cu caracter personal prin mijloace automatizate, persoanele vizate au dreptul sa solicite Operatorului furnizarea datelor cu caracter

personal intr-o forma structurata, utilizata frecvent si care poate fi citita in mod automatizat. Daca persoanele vizate solicita acest lucru, Operatorul poate sa transmita datele lor cu caracter personal unei alte entitati, daca este posibil din punct de vedere tehnic.
Pentru exercitarea drepturilor mentionate la punctele a)-f) persoanele vizate pot contacta Operatorul utilizand urmatoarele date de contact: In atentia: Responsabilului cu Protectia Datelor (DPO) office@bjorn.ro.
Inainte de a da curs oricarei astfel de cereri, ne rezervam dreptul de a va verifica identitatea, pentru a ne asigura ca solicitarea provine chiar din partea persoanei vizate.
g. Dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere si cerere in justitie: persoanele vizate au dreptul de a depune plangere la autoritatea de supraveghere a prelucrarii datelor in cazul in care considera ca le-au fost incalcate drepturile: Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal; Adresa: Bulevardul General Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, Bucuresti; e-mail anspdcp@dataprotection.ro .
h. De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a se adresa in justitie.

 

9. LITIGII:

9.1. In cazul unor eventuale litigii aparute intre Organizator si participanti acestea vor fi mai intâi solutionate pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil, vor fi inaintate spre rezolvare instantelor judecatoresti competente.

 

10. DISPOZITII FINALE:

10.1. Organizatorul isi rezerva dreptul, la discretia sa absoluta, de a descalifica orice persoana care falsifica procedura de aplicare a Clauzei pretului slim, care incalca prezentul Regulament, care actioneaza intrun mod lipsit de etica sau perturbator sau care se determina ca actioneaza cu intentia de a deranja, abuza, ameninta sau hartui orice persoana.
10.2. Utilizarea, in orice mod, a unor metode frauduloase de aplicare a Clauzei pretului slim, va atrage anularea tuturor inregistrarilor prin aceste metode, iar persoanele care folosesc aceste metode vor fi descalificate.
10.3. Daca, din orice motiv, aplicarea Clauzei pretului slim nu se poate aplica conform planificarii datorita unor cauze aflate in afara controlului Organizatorului, fraudei, problemelor tehnice sau orice alte cauze care, in opinia Organizatorului, corup sau afecteaza administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea sau aplicarea corespunzatoare a Clauzei pretului slim, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula, inceta, modifica sau suspenda aplicarea prezentului Regulament.

10.4. Organizatorul si participantii sunt de acord sa se conformeze si sa respecte prevederile prezentului Regulament.
10.5. Prezentul Regulament al Campaniei intra in vigoare incepand cu data de astazi, 15.06.2022.
10.6. Modificarile prezentului Regulament se vor face prin act aditional care intra in vigoare la data publicarii, mentionata in cuprinsul actului aditional.

SC BJORN SRL